زيست شناسي ساختن سیاسی فرهنگ جوانان

زيست شناسي: ساختن سیاسی فرهنگ جوانان انقلابی مقام معظم رهبری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی جراحی چربی سوزی جهت باروری مردان خطر دارد

طبق نتیجه های یک مطالعه، قرارگیری در معرض نوعی جراحی چربی سوزی ریسک اختلال در تولید اسپرم و کم شدن قیمت باروری در مردان را زیاد کردن می دهد. 

جراحی چربی سوزی جهت باروری مردان خطر دارد

جراحی چربی سوزی جهت باروری مردان خطر دارد

عبارات مهم : جراحی

طبق نتیجه های یک مطالعه، قرارگیری در معرض نوعی جراحی چربی سوزی ریسک اختلال در تولید اسپرم و کم شدن قیمت باروری در مردان را زیاد کردن می دهد.

به گزارش مهر، یافته های محققان دانشگاه اموری در جورجیا آمریکا آشکار ساخت مردانی که تحت جراحی بایپس معده به روشRoux-en-Y (RYGB) قرار می گیرند با زیاد کردن میزان استرادیول هورمون استروژن و کمبود ویتامین D مواجه می شوند که می تواند تاثیر منفی بر باروری ارزش داشته باشد.

جراحی چربی سوزی جهت باروری مردان خطر دارد

در جراحی بایپس معده Roux-en-Y فقط یک قسمت کوچک از معده جهت ایجاد یک کیسه معده جدید، تقریبا اندازه یک تخم مرغ، استفاده می شود. معده کوچکتر به طور مستقیم به بخش وسط روده کوچک متصل شده، بقیه معده و قسمت فوقانی روده کوچک کنار گذاشته می شود.

در این مطالعه، تیم تحقیق اثرات درازمدت چربی سوزی را بعد از RYGB در میان گروهی از مردان فعال جنسی بررسی کرده و آن را با میزان باروری مردان چاق که تحت عمل جراحی قرار نگرفته بودند و مردان لاغر به عنوان گروه کنترل مقایسه کردند.

طبق نتیجه های یک مطالعه، قرارگیری در معرض نوعی جراحی چربی سوزی ریسک اختلال در تولید اسپرم و کم شدن قیمت باروری در مردان را زیاد کردن می دهد. 

محققان دریافتند قیمت باروری مردان تحت عمل جراحی لاغری به مراتب کمتر از دو گروه دیگر شده است بود.

واژه های کلیدی: جراحی | مردان | محققان | مطالعه | عمل جراحی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs