زيست شناسي ساختن سیاسی فرهنگ جوانان

زيست شناسي: ساختن سیاسی فرهنگ جوانان انقلابی مقام معظم رهبری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون حرکت شگفت انگیز خرچنگ جهت نجات جانش!

گارسن رستوران چینی هم بعد از این اتفاق و تلاش خرچنگ جهت زنده ماندن او را به منزل می برد و قرار است به عنوان یک حیوان خانگی از آن نگهداری کند. در کشور چین بشقاب

حرکت شگفت انگیز خرچنگ جهت نجات جانش!

حرکت شگفت انگیز خرچنگ جهت نجات جانش!

عبارات مهم : بشقاب

گارسن رستوران چینی هم بعد از این اتفاق و تلاش خرچنگ جهت زنده ماندن او را به منزل می برد و قرار است به عنوان یک حیوان خانگی از آن نگهداری کند. در کشور چین بشقاب خرچنگ طرفداران زیادی دارد و روز به روز بر تعداد متقاضیان آن افزوده می شود.

به گزارش تابناک با تو، یک خرچنگ بعد از انتشار فیلمی در اینترنت به ستاره ی اینترنت تبدیل شده است هست. این خرچنگ جهت نجات جان خود از درون ظرف جوشان آب در یکی از رستوران های چین یکی از چنگال هایش را جدا می کند. این حیوان دریایی سخت پوست پیش از جدا کردن و شکستن چنگالش آن را می گیرد تا از درون ظرف جوشان فرار کند. این طور که به نظر می رسد او نمی خواسته سرنوشتی شبیه به بقیه خرچنگ ها داشته باشد و سر از بشقاب مشتریان درآورد.

حرکت شگفت انگیز خرچنگ جهت نجات جانش!

گارسن رستوران چینی هم بعد از این اتفاق و تلاش خرچنگ جهت زنده ماندن و به درخواست بازدیدکنندگان اینترنت خرچنگ را به منزل برده هست. او می گوید: “گذاشتم زنده بماند و می خواهم در آکواریوم به عنوان یک حیوان خانگی از آن نگهداری کنم”.

در کشور چین بشقاب خرچنگ طرفداران زیادی دارد و روز به روز بر تعداد متقاضیان آن افزوده می شود. معروفترین روش طبخ این موجود دریایی این است که آن را زنده در آب در حال جوشیدن فرو می برند و می پزند.

گارسن رستوران چینی هم بعد از این اتفاق و تلاش خرچنگ جهت زنده ماندن او را به منزل می برد و قرار است به عنوان یک حیوان خانگی از آن نگهداری کند. در کشور چین بشقاب

واژه های کلیدی: بشقاب | حیوان | خرچنگ | دریایی | اینترنت | رستوران | حیوان خانگی | اخبار گوناگون

حرکت شگفت انگیز خرچنگ جهت نجات جانش!

حرکت شگفت انگیز خرچنگ جهت نجات جانش!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs